NoWa = No Waste

NoWa staat voor ‘No Waste’ en betekent letterlijk ‘geen afval’, maar voor ons heeft dit een veel bredere betekenis. ‘No Waste’ gaat voor ons over verspilling in de breedste zin van het woord. Wij zien dit als de nieuwe standaard, en vanuit deze gedachtegang hebben wij verspilling verdeeld over vier verschillende invalshoeken: Planet, Resources, Time en Knowledge. Vanuit deze vier invalshoeken leggen we de achtergrond en basiskenmerken van onze NoWa keuken uit. 

Planet

No Waste of our Planet

De aarde is ons thuis en zoals we daar nu mee om gaan, zijn we niet alleen het milieu, maar ook onszelf aan het verwoesten. Wij willen verspilling en uitputting van onze planeet tegen gaan door zo min mogelijk eindigende grondstoffen te gebruiken en kiezen bewust voor hergroeibare materialen. Dit betekent dat de materialen die wij toepassen in onze producten binnen hun levensduur kunnen hergroeien. Hiermee creëren we een oneindige bron van grondstoffen. 

Ten opzichte van technische grondstoffen zoals metalen en steen heeft de productie van biobased grondstoffen minder impact op het milieu en slaan de materialen zelfs CO2 op. Om de impact op het milieu nog verder te beperken, vervoeren wij alle onderdelen “flatpack”, waardoor onze NoWa keukens heel efficiënt en met minimale CO2 uitstoot bij de klant worden geplaatst.

No Waste of Resources

In het algemeen worden producten in een korte termijn afgeschreven, terwijl ze nog helemaal goed functioneren. Soms worden vrij nieuwe producten in z’n geheel weggegooid, omdat een klein onderdeel kapot is. Deze cultuur zorgt voor onnodig veel verspilling van bruikbare onderdelen en materialen. Om deze verspilling tegen te gaan, bekijken wij de gehele cyclus van het product en bedenken we vooraf wat er nodig is om de levensduur zo efficiënt mogelijk te verlengen. In plaats van een bedrijfsvisie puur gefocust op winstoptimalisatie, streeft NoWa naar ecologische optimalisatie met positief bedrijfsresultaat als hulpmiddel om een nog grotere impact te maken. 

Zo zijn onze keukens modulair opgebouwd en volledig remontabel. Door de modulaire opbouw, kunnen onderdelen direct 1 op 1 worden hergebruikt. In combinatie met het remontabele karakter kunnen naast het hergebruik van onderdelen ook elementen en materialen van elkaar gescheiden worden. Hierdoor creëren we materiaalstromen die hoogwaardig te recyclen zijn en bestaat er in onze ogen geen afval. 

Naast grondstoffen zijn wij ook afhankelijk van mensen die onze keukens assembleren en plaatsen op locatie. Om in te spelen op het tekort aan vakmensen (e.g. loodgieter en elektricien), bestaat de NoWa keuken uit Plug & Play verbindingen. Dit zijn kant en klare verbindingen die maar op ėėn manier in elkaar kunnen, waardoor specifieke achtergrondkennis niet vereist is. Hiermee ontstaat er ruimte om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.  

Resources
Time

No Waste of time

In een economie waarin alles steeds sneller gaat en sneller moet, is het belangrijk om efficiënt om te gaan met tijd. Door aan de voorkant slim en doordacht naar het product en proces te kijken, zorgt dit tijdens de plaatsing voor eenvoud en snelheid. Met het gebruik van moderne digitale technieken kunnen wij door middel van 3D tekenen en industriële freesmachines onderdelen met 0,1mm precisie op hoge frequentie produceren. 

De opbouw van de NoWa keuken zorgt ervoor dat een aantal standaard handelingen (zoals slopen, stucen en tegelen) niet meer nodig is. Het plaatsen van de keuken krijgt hierdoor een extreem korte doorlooptijd van maar 1 dag. Daarnaast zorgen de remontabele en plug & play verbindingen voor een eenvoudige en snelle montage.  Dit betekent voor de bewoners een enorme vermindering van de overlast en daarbij een positief effect op de klanttevredenheid. 

Om het proces voor de betrokken partijen te versnellen en efficiënter te organiseren, is er een digitaal platform ontwikkeld. Dit platform maakt het mogelijk om middels een 3D model de gewenste keuken te bekijken en aan te passen. De komende jaren wordt het platform sterk uitgebreid ter ondersteuning van service, onderhoud, aanpassingen e.d.. Wij zien eindeloze mogelijkheden en werken met onze inhouse software ontwikkelaars continu aan de doorontwikkeling.

No Waste of knowledge

Kennis is macht, zeker in een tijd waarbij hergebruik en recycling van onderdelen en grondstoffen steeds crucialer wordt. Wij vinden het belangrijk om deze kennis van onze producten te delen en leveren bij ieder product een uniek digitaal materialen paspoort. Zo weet de bewoner, de onderhoudspartij en de corporatie precies wat er is geleverd en kunnen wij gericht onderdelen leveren.   

Naast de huidige kennis van het product, vinden wij de doorontwikkeling en optimalisatie van het product van groot belang. Wij zijn nauw betrokken bij twee grote materiaal ontwikkelingen die momenteel werken aan 100% plantbased meubelpanelen. Dit betekent panelen die volledig vrij zijn van olie gebaseerde lijmen en daarmee vrij van formaldehyde. We werken nauw samen met beide partners en bouwen geregeld concept keukens om de betreffende materialen toe te passen en te testen. Onze focus ligt op het verbeteren van de materialisatie van de NoWa keuken naar een 100% biobased oplossing. Verschillende subsidietrajecten helpen ons om deze innovatietrajecten te bekostigen en zo snel mogelijk ‘ready to market’ te brengen. 

NoWa-V2